Ibaadat rab ki aur

Ibaadat rab ki aur surat yaar ki ho,
sajda rab ka aur rasam pyar ki ho,
aashiqon ke mazhab ka kya kehna,
zikra rab ka aur baat yaar ki ho!

SMS WhatsApp