Guzra Yeh waqt kuch

Guzra Yeh waqt kuch aisa hm pe ke raat bhar roye
Aur ek wo hain ke juda ho ke khushiyon ke moti piroye

SMS WhatsApp