Hai khas kya aur

Hai khas kya aur aam kya na kuch khabar na kuch pata
mere to harf-e-aam tum
aawara manzil hoon, bhatka hoon sare raste
tum manzil ka rasta, manzil ka naam tum!

SMS WhatsApp