Chaha hai aur maana

Chaha hai aur maana hai tujhe is tarah hamne ki,
maaf bhi tujhe kar jayenge, jo tu kabhi mera raqeeb ho.

SMS WhatsApp