Barbaad karke mujhko woh

Barbaad karke mujhko, woh jis dhang se muskuraye,
unki woh ada bhi mujhe ghayal bana gayi.
Koi tohmat nahin unpar, balki yeh sehra bhi unke sar hai.

SMS WhatsApp