Namastey London mein Rishi

Namastey London mein Rishi Kapoor ka naam Mr. Manmohan Singh hai, par Charlie Brown ke parents use Mr. Malhotra bulaate hain.

SMS WhatsApp