Kuch Kuch Hota Hai

Kuch Kuch Hota Hai mein Rani apni beti ke liye har saal ke liye letter bhejti hai. Kya uski beti ek saal ki umar mein padh sakhti thi?

SMS WhatsApp