Manus Me tuza shi

Manus: Me tuza shi lagna nahi karu shakat. Gharache lok tayar nahit. Mulgi: Tuza ghari kon-kon aahe? Manus: Baiko ani 3 mula.

SMS WhatsApp