Lalu Poison dya Chemist

Lalu: Poison dya. Chemist: Nahi viku shakat. Lalu baiko cha photo dakhavto. Chemist: Arre wah, tumchya kade tar prescription ahe.

SMS WhatsApp