Judge Tumhi tumchya navaryala

Judge: Tumhi tumchya navaryala khurchi fekun ka marali? Thamakaku: Me padale baimanus, table majhyachyani kahi uchalena.

SMS WhatsApp