Judge Tula mahit ahe

Judge: Tula mahit ahe ka tu khota bolala tar kuthe jashil? Santa: Ho, narakat. Judge: Ani khara bolala tar? Santa: Jail madhe.

SMS WhatsApp