Santa Maza number asatana

Santa: Maza number asatana patra ka pathavale? Banta: Phonach karat hoto, ek bai sarakhi mhanat hoti, TRY LATER. Mhanun letter try kele.

SMS WhatsApp