Girlfriend Aaplya lagnachya divshi

Girlfriend: Aaplya lagnachya divshi tu mala ek ring deshil? Lalu: Nakki. Kashyavar, mobile var ki landline var?

SMS WhatsApp