Gampu Tujhya gharun nehmi

Gampu: Tujhya gharun nehmi hasanyache awaz ka yetat? Santa: Baiko mala marate. Fatka basala ki ti hasate ani chukala ki me.

SMS WhatsApp