Gampu Doc tumhi mala

Gampu: Doc, tumhi mala eka mahinyat bara kela tar sagali sampatti tumchi. Doc: Prescription dya, aushadha badalun deto jara

SMS WhatsApp