Gampu Baba majhyat hushari

Gampu: Baba majhyat hushari nemki kunakadun aali aahe? Baba: Tujhya aai kadun, karan majhi ajun shabut aahe majhya kade.

SMS WhatsApp