Gampi bike var mage

Gampi, bike var mage basun: Bike halu chalav mala bhiti vatatay. Gampu: Mug tu pun dole band karun ghe majhya sarakhe.

SMS WhatsApp