Dinu Tumchakade Atmahatya hya

Dinu: Tumchakade Atmahatya hya vishayavar pustak ahe ka? Librarian: Ho. Pun tumhala denar nahi, tumhi parat karnar nahi.

SMS WhatsApp