Banta Majhya shabdkoshat ashakya

Banta: Majhya shabdkoshat ashakya ha shabdach nahi. Santa: Aata takrar karun kaay faayada, vikat ghetana pahun ghyayacha na.

SMS WhatsApp