Banta jhada khali ubha

Banta jhada khali ubha Asato. Varun kavala tyacha shirt kharab karato. Baiko tyala tissue dete. Banta: Kavala tar udun gela.

SMS WhatsApp