Aai Roj dudh pyayala

Aai: Roj dudh pyayala tar motha shastragnya hoshil. Mulga: Mala nahi patat. Tasa asata tar manjar shastragnya jhali asati.

SMS WhatsApp