Santa Majhi baiko kuthalyahi

Santa: Majhi baiko kuthalyahi vishayavar kitihi bolu shakte. Banta: Majhi baiko tar vishaya shivaay kitihi bolu shakte.

SMS WhatsApp