Swarg ki ladki ko

Swarg ki ladki ko kya kehte hai?Pari. Swarg me bahut saari ladkiyaan ho to?Pariyaan.Aur har ladki swarg me ho to?Dharti pe shaanti

SMS WhatsApp