Examiner Ram se Yeh

Examiner Ram se: Yeh kya hai? Tumne khaali paper kyu diya hai? Ram: Kyunki neatness ke liye 5 marks hai, isliye.

SMS WhatsApp