Raj Tu engineer kaise

Raj: Tu engineer kaise bana?
Ram: Uske liye dimaag ki zaroorat hoti hai.
Raj: Isliye toh, TU engineer kaise bana.

SMS WhatsApp