India mein sirf postman

India mein sirf postman hai,postwoman kyun nahi?Kyunki woh delivery ke liye 9 mahine lagaati hain.

SMS WhatsApp