Pappuji orange juice ke

Pappuji orange juice ke dabbe ko ghuur ke kyun dekh rahe the?Kyunki uspe likha tha,CONCENTRATE.

SMS WhatsApp