Ram Tu office mein

Ram:Tu office mein toh bada sher bana ghumta hai, ghar par kya ho jata hai.Rahim:Hota toh sher hi hoon par DURGA sawar ho jaati hai

SMS WhatsApp