Suresh Pata hai acchi

Suresh:Pata hai acchi patni aur bhoot ek jaise hote hain.Ramesh:kaise.Suresh:Inki baatein sab karte hain lekin dekha kisi ne nahi

SMS WhatsApp