Santa Math mein fail

Santa: Math mein fail kyun huye? Son: Kabhi teacher kehti hai 3+5=8, agle din kehti hai 4+4=8, phir kehti hai 6+2=8, Usse aap nahi aata aur fail mujhe kar diya.

SMS WhatsApp