Mere Pati Ke Credit

Mere Pati Ke Credit Cards Ab Main Bas Shopping Ke Liye Istemaal nahi Karti Hu. Jab Ye Cradit Cards Purane Ho Jaate Hai Aur Mere Pati Unhe Phek Dete Hai Toh Main Unse Bartano Par Lagi Parakh Hatati Hu. Isse Bartan Bhi Saaf Ho Jaate Hai Aur Kharochne Ke Nishaan Bhi Bartano Par Nahi Aate.

SMS WhatsApp