Na ho dwesh na

Na ho dwesh, na ho klesh
Na ho mann mein koi bhi shak
Bhagwan Buddha de aapko
Sukh, samruddhi aur shanti
Aarambh se ant tak

SMS WhatsApp