Mann mein base sukh

Mann mein base sukh aur shanti
Unnati ke saath mile vishranti
Jeewan mein bhara rahe dher saara pyar
Buddha Jayanti ki shubhkaamnaayein hazaar

SMS WhatsApp