Manasil ennum Kanikonna Virityatte

Manasil ennum Kanikonna Virityatte,
Jeevithathil ennum Aiswaryam nirayatte
Oraayiram Vishu Aasamsakal. Happy Vishu.

SMS WhatsApp