Manojavam Maarutatulyavegam Jitendriyam buddhimataamVaristham

Manojavam Maarutatulyavegam
Jitendriyam buddhimataamVaristham,
Vaataatmajam Vaanarayoothmukhyam
Sriramdootam saranam Prapadhye
HAPPY HANUMAN JAYANTI

SMS WhatsApp