Janam Divas Ram Bhakt

Janam Divas Ram Bhakt Hunumaan ka,
Jalayi Vishal Lanka jisne sirf apni poonch se.
Janam Divas hai uss Balwaan kaa.
Badhai ho Janam Divas Hunumaan Ka!

SMS WhatsApp