Hardam khushiya ho saath

Hardam khushiya ho saath, Kabhi daman na ho Khaali, Hum sab ki taraf se, Wish you a very Happy Diwali.

SMS WhatsApp