Ashk Beh kar bhi

Ashk Beh kar bhi khatam nahi hote, ye aankhein kitni ameer hoti hai.

SMS WhatsApp