Aaushya ek veena ani

Aaushya ek veena, ani sur bhavananche.
Ga dhund hovun tumhi, sangeet navin varshache.
Tumchya samasta parivaraas Gudi Padwyachya Shubheccha.

SMS WhatsApp