Friend Tum apni biwi

Friend: Tum apni biwi ko kya keh kar bulaate ho? Santa: Google. Friend: Wo kyun? Santa: Sawaal ek karo jawaab 10 milte hain

SMS WhatsApp