Agar Aap Bus Train

Agar Aap Bus, Train, Plane Se Aa Ya Jaa Rahe Ho Aur Kisi Mahila Ke Haath Mai Phool Ya Dhage Jaisi Koi Bhi Vastu Dikhe To Turant Hat Jayen. Aaj Rakhi Hai!

SMS WhatsApp