What Is The Similarity

What Is The Similarity Between Sun and Wife? Yahi Ke Dono Ki Taraf Aankh Utha Kar Nahin Dekha Ja Sakta Hai.

SMS WhatsApp