Wife Mene suna hai

Wife: Mene suna hai ke Jannat me Mardon ko Hooren milengi. To aurton ko kya milega? Husband: Kuch nahi, Allah sirf mazloomon ki sunta hai.

SMS WhatsApp